Запознайте се с ресурсите и разработените материали за преподаване на образование за развитие на проекта „МАКУТАНО“

http://www.makutanojunction.org/bg/ КРЪСТОПЪТ МАКУТАНО. МУЛТИМЕДИЕН ПОДХОД ЗА ЕФЕКТИВНО ПРЕПОДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ е двугодишен проект (2013 – 2015г.) на коалиция [Прочети статията]