Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 234 на Министерския съвет от 1 август 2011 г. за политика на Република България на участие в международно сътрудничество за развитие

С проекта на Постановление се предлагат допълнения в Постановление № 234 на Министерския съвет от 1 август 2011 г. за [Прочети статията]