Вместо изолационизъм, нека работим заедно за една по-справедлива и устойчива Европа
concord_sidebar[1]

bpid-fb-logo[1]verno[1]partos[1]

Съвместен апел от неправителствени организации за международна солидарност – национални платформи на България, Франция Германия, Италия и Холандия

coordination-sud[1]concord-italia[1]

 

В навечерието на 60-тата годишнина от Римския договор в България, Франция, Германия, Италия и Холандия се провеждат важни избори. Нашите страни, наследници на Европейския проект създаден през 1957г., сега са погълнати в дискусии за различните кризи – икономическа, сигурност, миграция, социална и институционална. Тази реторика предизвиква скептицизъм сред европейските граждани относно способността на Европа и държавите-членки да отговорят на съвременните проблеми, отваряйки възможност за разрастване на популизма и национализма в отделните страни.

Още през 2015 г., нашите страни, заедно с други 189 членове на Организацията на обединените нации, приеха обща програма за 2030: Целите на устойчивото развитие (ЦУР). През същата година беше подписано и Парижкото споразумение за защита на бъдещите поколения от последиците от изменението на климата. За да се справи с универсални проблеми в един все по-взаимосвързан свят, тези две инициативи на международната общност поставиха необходимостта за промени в моделите ни за развитие: единственото възможно бъдеще за нашата планета и нейните жители е да се развива около един нов социален и екологичен договор.

Въпреки това, след като приеха този нов договор, много нации сега са разделени под натиска на все по-националистически, популистки и скептични относно климата политики, което поставя под въпрос нашия колективен проект за един устойчив свят, както и силата на Европейския съюз като лидер в развитието.

Като представители на български, френски, немски, италиански и холандски граждански организации, ние апелираме към нашите лидери да защитят основополагащи ценности на Европейския съюз като демокрация, гражданско участие, равенство, социална справедливост, солидарност и зачитане на човешките права. Призоваваме нашите бъдещи държавни глави и правителствени ръководители да поставят политиките за развитие и международната солидарност в центъра на обществените дейности. По този начин те ще насочат вниманието към корените на неравенството и ще допринесат за изпълнението на ЦУР в Европа и в целия свят.

Защитата на една амбициозна европейска политика за развитие, която отговаря на нуждите на най-уязвимите групи от населението, означава да се окаже влияние и да се излезе извън рамките на краткосрочните предизвикателства, свързани със сигурността, миграцията или икономическите интереси. Това изисква разработването на амбициозни начини за изпълнение на поставените политики, без да се отстъпва от тяхната основна цел, а именно изкореняване на бедността и преодоляване на неравенството.

Европейският съюз е изграден върху идеята за сътрудничество и мир. Ние призоваваме нашите бъдещи представители от България, Франция, Германия, Италия и Холандия да приемат целите на устойчивото развитие и международната солидарност като възможност за съживяване на европейския проект. В момент, в който се сблъскваме с очевидната липса на перспективи, която от своя страна поражда екстремизъм, както и с разединена и дезориентирана Европа, нашата надежда е, че те ще възстановят Европа на народите, които не се ограничават до националните си интереси, за да изградят по-справедлив, стабилен и устойчив свят.

 

Подписи:

 

Българска платформа за международно развитие

Венцислав Кирков, председател на Управителния съвет

Concord Italia

Франческо Петрели, говорител

Coordination SUD

Филип Жашан, председател на борда

PARTOS

Барт Ромин, директор

VENRO

Д-р Бернд Борнхорст, председател на борда