„Граждански диалог за развитие” – едногодишен проект на БПМР
bpid-fb-logo[1]

LOGO EULOGO Presidency

На 1 ноември стартира едногодишен проект на БПМР „Граждански диалог за развитие”

 

Във връзка с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз проектът „Граждански диалог за развитие”, който се реализира от Българска платформа за международно развитие в периода ноември 2017 – октомври 2018 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия, си поставя за цел да задълбочи познанието и разбирането на гражданското общество за българската и европейската политики за сътрудничество за развитие, за ролята на ЕС в изпълнението на Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г. и българското участие в този процес.

 

Инициативата работи за укрепване на чувството за споделена отговорност, въвличайки широк спектър от заинтересовани страни, повишавайки капацитета им да участват в създаването и прилагането на политиките за развитие. Особено значение се отдава на глобалното образование – като инструмент за развиване на критичното мислене, постигане на разбиране за взаимовръзките в света, формиране на знания, умения и ценности за създаване на по-справедлив свят.

 

Централно място в проекта заемат дейности, посветени на:

  • Повишаване на осведомеността и ангажираността на ключови за ефективното изпълнение на политиките за развитие заинтересовани страни, като неправителствени и бизнес организации, академични кръгове и медииМатериалите и стратегически документи, създадени и разпространени в рамките на проекта – доклад за официалната помощ за развитие на България, Компендиум за ролята на ЕС в международното сътрудничество за развитие; изследвания и политически позиции на водещи експерти, организации и мрежи, свързани с финансирането на развитието и пр., са надеждно средство за мобилизирането на активната подкрепа на българското гражданско общество и пълноценното му включване в интензивен международен обмен за постигане на по-добро разбиране и съгласуваност на политиките за устойчиво развитие.
  • Предвидените обучения, информационни дни, семинари, дискусионни форуми, сред които и среща на международната конфедерация на европейски НПО, работещи в областта на хуманитарната помощ и развитието, CONCORD, както и национална конференция за сътрудничество за развитие, ще допринесат за изграждане на мрежи и междусекторни партньорства, основани на взаимно разбиране и доверие, за създаване на среда на сигурност и стабилност и чувство за собственост по отношение на решенията.
  • Насърчаване на международно и регионално сътрудничество от гледна точка на политическо, икономическо и културно взаимодействие
  • Провеждането на регионална конференция за участници от граждански организации от Западните Балкани и Черноморския регион е отлична възможност за българските организации да укрепят и развият отношения с подходящи представители на гражданското общество от приоритетните за България региони, работещи по теми от приетите през 2015 г. Цели за устойчиво развитие, отнасящи се до здравеопазване, образование, равнопоставеност на половете и овластяване на жените, сигурност, справедливост, демократични и отговорни институции.
  • Подкрепа и развитие на концепцията за глобално образование, включително учредяването на годишни национални награди за глобално училище и за качествено медийно отразяване на проблемите на развитието, организирането на национална конференция за глобално образование.  За да се абонирате за тримесечния информационен бюлетин по проекта, може да изпратите писмо до имейл: bgpresidencyeu@bpid.eu, като в полето “тема” (subject) напишете: абонамент бюлетин/newsletter subscription.Регистрирана през 2009 г., понастоящем Българска платформа за международно развитие (БПМР) обединява 23 неправителствени организации, имащи отношение и опит в работата в областта на политиките на международно сътрудничество за развитие по теми, свързани със здравеопазване, човешки права, образование, развитие на местни общности, културни инициативи, дейности, насочени към различни уязвими групи и др.
  • Календар на дейностите по проекта може да откриете ТУК.
  • Освен стратегически приоритет за ЕС, концепцията за глобално образование е припозната и от българското правителство, като е включена в Закона за училищно и предучилищно образование и е съществен елемент от комуникационната стратегия на МВнР в „Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България за периода 2016 г. – 2019 г.”.

 

Проектът „ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ ЗА РАЗВИТИЕ” се реализира от БПМР във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС с финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма Граждански организации и местни власти, Договор № CSO-LA/20171389-142