Семинар по проект „Граждански диалог за развитие“- 19-21 януари 2018
DSC_0805

DSC_0805DSC_0789Членовете на Българска Платформа за Международно Развитие  се включиха в семинар в гр. Сапарева Баня, по времето на DSC_0787DSC_0783който основният акцент на разговорите бе проект „Граждански диалог за развитие“, стартирал през м. ноември 2017 г. След представянето на  проекта „Граждански диалог за развитие“ се проведе задълбочена дискусия по основните дейности на проекта. Акцентът бе поставен върху подготовката и организацията на 28 информационни дни в цялата страна. Експерти по устойчивите цели, обект на този проект, а именно 3,4,5 и 16 представиха структура на информационните пакети. По време на дискусията бяха изведени основните акценти, които да залегнат в информационната кампания по подготовката на тези дни, техническата организация и разпределение на лектори в отделните административни региони, дизайн на съпътстващите материали и активности (покана, структура на презентация, идентифициране на представители на целевата група, организация на самите събития).Административните въпроси, във връзка с организацията на Информационните дни бяха представени от Цветелина Нешкова (АРГИ).  Следващият голям дискусионен въпрос бе за комуникационните послания, които да се използват по време на проекта. Преди тяхното конкретизиране бе проведена дискусия (фасилитирана от Румян Сечков – С.Е.Г.А и Илина Мутафчиева – НМФ), в резултат на която дефинираме следните групи, към които да бъдат насочени посланията, а именно : обучителни институции, бизнес и политици. Присъстващите се разделиха в рамките на три работни групи и след бурни дискусии дадоха своите предложения как да се таргетират представителите на целевите групи в три основни аспекта, а именно а. Цели за устойчиво развитие, б. Политики за развитие и в. Активно гражданство. След обработка на дадените предложения предстои тестване във фокус групи.

Представителят на ДООНБ, Екатерина Димитрова запозна присъстващите със спецификите на социалните мрежи (Facebook и Twitter ) и даде ценни съвети за подобряване на комуникационното присъствие на платформата и проекта в тях.

Следващата важна дискусия бе отношение на планираната регионална конференция през 20-21 март., Павлина Филипова запозна присъстващите с планирания формат на събитието, логистична информация за говорителите и участниците, регистрационен процес, както и с напредъка в уточняването на говорителите по основните тематични модули, както и участници – представители на НПО сектора от съседните страни от Западни Балкани и Черноморски регион. Участниците на конференцията трябва да бъдат представители на НПО от двата региона с познания и експертиза по Целите заУстойчиво Развитие 3,4,5 и 16.

Люба Батенберска и Анелия Фернандес представиха необходимостта от експертиза за някои от дейностите заложени в проекта. Предстои представяне на профилите на необходимите експерти и задвижване на процедура за техният избор.

След три динамични работни дни, участниците напуснаха срещата ентусиазирани и готови да положат необходимите усилия, за да може гражданското общество в региона да стане още по – активно и устойчиво.

Семинарът е в рамките на проект „ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ ЗА РАЗВИТИЕ”. Проектът се изпълнява от БПМР във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС с финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма Граждански организации и местни власти, Договор № CSO-LA/20171389-142.

LOGO EU     LOGO Presidency