ЕК прие стратегия за надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани.
LOGO EU

В речта си за състоянието на ЕС , председателят Юнкер определи приетата стратегия като надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани, потвърждавайки европейското бъдеще на региона като геостратегическа инвестиция в стабилна, силна и обединена Европа, основаваща се на общи ценности. В документа са посочени основните приоритети и области на съвместно сътрудничество с цел преодоляване на ключови предизвикателства, пред които са изправени Западните Балкани, и най-вече необходимостта от основни реформи и добри съседски отношения.

Шест са основните инициативи, които ЕС ще предприеме през следващите години в подкрепа на усилията за трансформация на Западните Балкани в области от взаимен интерес, а именно засилване на принципите на правовата държава, засилено сътрудничество в областта на сигурността на границите, разширяване на енергийния съюз на ЕС, за да обхване и територията на Западните Балкани, понижаване цените за роуминг, осигуряване на широколентов достъп за региона.

Сътрудничество с организации от Западните Балкани е един от приоритетите на проект „Граждански диалог за развитие“.

Повече информация можете да намерите тук: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf

Проектът „ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ ЗА РАЗВИТИЕ” се реализира от БПМР във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС с финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма Граждански организации и  местни власти, Договор № CSO-LA/20171389-142

LOGO EU                                                              LOGO Presidency