Покана за работилница за представители на НПО и журналисти – Равенство между половете, здраве, образование и сигурност като част от Целите за устойчиво развитие на ООН
56e83cbc2e221-full_cropped

Българска платформа за международно развитие има удоволствието да Ви покани да се включите в Работилници за обмен и информация на тема “Равенство между половете, здраве, образование и сигурност като част от Целите за устойчиво развитие на ООН”, които ще се проведат на 23-25 април 2018 г. в гр. Пловдив. Работилниците ще се проведат паралелно – с представители на граждански организации и с журналисти

Програмата за представители на НПО включва практически и експертен обмен на познания, опит, възможности и анализ на Програма 2030 за устойчиво развитие и цели 3, 4, 5 и 16, свързани с добро здраве; качествено образование; равнопоставеност между половете; мир и сигурност. Ще бъдат представени и обсъдени основни предизвикателства пред света и техните измерения в България, европейската и българската политики за развитие, гражданските и журналистически практики за ангажиране с тях. Ще бъдат обсъдени ролята и приносът на българския неправителствен сектор към изпълнението на целите, както и бъдещите перспективи пред него.

Работилницата в тази част ще бъде фасилитирана от екип на Център за приобщаващо образование, член на Българската платформа за международно развитие.

С предварителната работна програма за работилницата за НПО може да се запознаете ТУК.

Програмата за журналисти ще въвлече участниците в професионален редакционен процес за изясняване на следните понятия и проблеми:

  • етични и професионални правила на журналистическата работа по целите за устойчиво развитие на ООН;
  • връзка между глобални, европейски, национални и местни теми на устойчивото развитие и разработването им в жанр разширен репортаж (feature story);
  • анализ на възможните източници, методите за работа с тях, трудности в работата на терен и практически препоръки за постигане на качествена журналистика в обществен интерес в ерата на фалшивите новини и социалните мрежи;
  • практическа работа по събиране на информация и изработване на репортажи по избрани от участниците теми, свързани с целите за устойчиво развитие по света и в България.

Модератор на програмата за журналисти е Д.ф.н. Павел Антонов, управляващ редактор на международното издание за журналистика в обществен интерес BlueLink. Блу-линк е член на Българската платформа за международно развитие.

С предварителната програма за работилницата за журналисти може да се запознаете ТУК.

На 25.04.2018 г. от 09.00 ч. участниците в работилницата ще се включат в заключителна кръгла маса на тема “Ефективна обществена комуникация на Целите за устойчиво развитие за равенство между половете, здраве, образование и сигурност”. На кръглата маса граждански организации ще представят работата си в България по цели 3, 4 и 5 от Програма 2030.

Срокът за регистрация за участие е 15.04.2018 година. Ранни регистрации се насърчават, като потвърждения за участие ще се дават текущо, но не по-късно от 16.04.2018 г.

Разходите на потвърдените участници за пътуване, настаняване и храна по време на събитето се покриват от организаторите.

За регистрация за участие в работилницата за НПО, моля да попълните електронната форма ТУК.

За регистрация за участие в работилницата за журналисти, моля да попълните електронната форма ТУК

За допълнителни въпроси и информация: Люба Батембергска, liuba@cega.bg , тел. +359 87 863 9704

Българската платформа за международно развитие е коалиция от 23 организации, които работят в България, Западни Балкани и Черноморския басейн в сферите на здравеопазване, образование, права на децата, равнопоставеност на половете. От 2007 година коалицията осъществява застъпничество за политика за международно сътрудничество на България.

Работилниците са част от дейностите по проект „Граждански диалог за развитие“, изпълняван от Българска платформа за международно развитие (БПМР), в партньорство с Министерство на външните работи, с финансовата подкрепа на Европейската комисия и във връзка с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.