15 млади учени се включиха в националната научна конференция „Европейските политики за развитие – предизвикателства и възможности“
1

15 млади учени от страната и чужбина събра националната научна конференция „Европейските политики за развитие – предизвикателства и възможности“. Конференцията се проведе на 14 юни 2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ в сътрудничество с Институт за икономическа политика (ИИП).

Петнадесетте участника бяха избрани след внимателна селекция от комисия, съставена от екипа на Българска платформа за международно развитие и Института за икономическа политика. Всеки от тях представи своята изследователска работа в сферата на политиките за международно развитие, като по-специално внимание бе обърнато на ролята на Европейския съюз в ефективното осъществяване на сътрудничеството за развитие, Програма 2030 за устойчиво развитие (Целите за устойчиво развитие) на ООН и комуникационните аспекти на Европейската политика за развитие.

3

Ролята на Европейската политика за развитие в преодоляването на глобалните проблеми на демокрацията и правата на човека, преформатиране на глобалното стратегическо мислене и действие на Европейския съюз и ползите от използването на принципите на международния мениджмънт в изпълнението на европейските проекти за развитие бяха само част от аспектите, засегнати от изследователската работа на участниците по отношение ролята на ЕС.

Обект на дискусия бяха и предизвикателствата в изграждането на капацитет за изпълнение на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН в България, както и ролята на българския парламент в процеса. Вниманието бе насочено и към конкретни инструменти за изпълнение на ЦУР в България като социалното предприемачество и общата селскостопанска политика на ЕС.

Част от комуникационните аспекти на политиката за развитие на ЕС, които бяха засегнати, включват спецификите на изграждане на публичния дискурс относно Европейската политика за развитие, информационната политика на ЕС като фактор на устойчивото развитие и участието на младите хора в процесите на развитие.

Всички научни доклади ще бъдат включени в сборник, който може да намерите на страницата на БПМР през септември 2018.

2

Националната конференция се проведе като част от дейностите по проект „Граждански диалог за развитие“, изпълняван от на Българска платформа за международно развитие във връзка с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Основната му цел е да задълбочи познанието и разбирането на гражданското общество за българската и европейската политики за сътрудничество за развитие и ролята на ЕС в изпълнението на Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г., както и българското участие в този процес.