Международно сътрудничество за развитие и ползи за България
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕИ ПОЛЗИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ (1)

Заключителна среща-дискусия за доклад AidWatch за България и резултати от проект „Граждански диалог за развитие”

Българска платформа за международно развитие организира конференция „.Международно сътрудничество за развитие и ползи за България“, която ще се проведе на 25 октомври 2018 г. в Дома на Европа на ул. „Георги С. Раковски“ 124, гр. София.

В първата част на събитието ще се обърне внимание на участието на България в международното сътрудничество за развитие и ползите за страната ни. Ще бъде представен докладът „AidWatch“ – инициатива на Европейската конфедерация на организациите за помощ и развитие – КОНКОРД, която цели да проследи и събере препоръки по отношение на качеството и количеството на предоставяната официална помощ за развитие. Ще обърнем повече внимание на участието на България в сътрудничеството за развитие през последните 3 години – в кои географски региони и към кои сфери е насочена отпусканата от страната ни помощ за развитие и как ни помага това.

На ниво Европейски съюз докладът се подготвя ежегодно от 2006 г. насам, а от 2009 г.  БПМР допринася за неговото съставяне със съдействието на Министерство на външните работи и с цел осигуряване на прозрачност и база за изработване на по-ефективни и проследими като резултат политики.

aidwatch

Във втората част от събитието ще бъдат представени резултатите от проекта „Граждански диалог за развитие“, изпълняван от Българска платформа за международно развитие (БПМР) в периода ноември 2017 – октомври 2018 г. 28 информационни събития в цялата страна, регионална конференция за организации и институции от Западните Балкани и Черноморския регион, национална научна конференция за млади учени, национална конференция за глобално образование, обучения и конкурс за журналисти – това бяха част от дейностите, за които ще разкажем. Какво постигнахме и какви са задачите след приключването на проекта – това ще очертае темите за дискусия.

Основната цел на проекта бе да задълбочи познанието и разбирането на гражданското общество за българската и европейската политика за сътрудничество за развитие и ролята на ЕС в изпълнението на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., както и българското участие в този процес.

Поради спецификата на изискванията за достъп в Дома на Европа, е нужно да се регистрирате предварително за участие в конференцията до 23 октомври тук: https://goo.gl/forms/2fnxDHRfTpvwMOHI2   

images - Copy