28 информационни дни за устойчиво развитие се проведоха в цяла България
36988071_2202037233159052_5864103820585336832_n

На 12 юли в София се проведе Информационна среща за устойчиво развитие, в която се включиха 20 представители на неправителствени организации и институции.

Събитието е част от поредица от 28 срещи, които се провеждат във всички 28 областни града в страната между юни и септември 2018 г. Всяка от срещите по места имаше за цел да задълбочи познанието и разбирането на гражданското общество за националната и европейската политики за сътрудничество за развитие, ролята на ЕС в изпълнението на Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г. и участието на страната ни в този процес. Участници в събитията бяха представители на бизнеса и неправителствения сектор, медии, местни власти, представители на образователни, културни и социални институции, организации и граждани. Всяка от срещите се организира от организации членове на Българска платформа за международно развитие.

rsz_37051015_2202037239825718_8602354383289581568_nСрещата в София се проведе в Ahub, пространство, насочено към развиването на сътрудничество между неправителствените организации. По време на събитието бяха представени данни, отразяващи текущото състояние в България по отношения на четири от седемнадесетте Цели за устойчиво развитие на ООН, а именно Цел 3 – „Добро здраве“, Цел 4 – „Качествено образование“, Цел 5 – „Равенство между половете“ и Цел 16 – „Мир и справедливост“.

Целта на събитието бе да срещне и провокира дискусия между всички заинтересовани страни от изпълнението на Целите. По тази причина след представяне на статистическите данни и информация бе обърнато внимание на възможностите за решения и съвместни действия за подпомагане на прогреса и изпълнението на заложените подцели и индикатори. Участниците единодушно се съгласиха, че пътят към изпълнението на тази мащабна програма са именно съвместните усилия и ясната стратегия за действие. Участниците от институции посочиха, че ролята на неправителствените организации е ключова, тъй като на национално ниво липсва механизъм за изпълнението на тази програма. Споделените мнения обърнаха голямо внимание върху нуждата от централизирана координация от страна на правителството и по-целенасочени действия на държавно ниво за изпълнение на поетите ангажименти, но и върху човешкото измерение на Целите, а именно личната отговорност към по-осъзнат и устойчив живот.

Последвайте линковете, за да научите как протекоха информационните срещи и във Велико Търново, Стара Загора и Враца.

Всяка от срещите се провежда като част от дейностите по проект „Граждански диалог за развитие“. Проектът се изпълнява от Българска платформа за международно развитие с финансовата подкрепа на Европейския съюз и цели да допринесе за повишаване на информираността и ангажираността по отношение изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН, ролята на Европейския съюз в процеса, както и ангажиментите, поети от България.