Покана за проектни предложения – споделете своите иновативни практики!
subgranting-B47

Aко работите в областта на глобалното гражданско образование или друг вид образование, основано на ценности, и мислите, че образованието може да промени света около нас към по-добро, то Bridge 47 ви приветства да участвате в поканата за иновативни образователни проекти.

Ние вярваме, че образованието може да ни помогне да преобърнем редица негативни глобални тенденции. В настоящата покана за проектни предложения търсим иновативни проекти с малък мащаб (регионални, местни, общностни), които поставят на фокус глобалното гражданско образование или друг вид образование, основано на ценности.

Максималният бюджет на проекта не трябва да надвишава 5 000 €, като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 4,750 € (5% съфинансиране, дължимо от кандидата). Одобрените кандидати ще бъдат поканени на двудневен семинар през март 2019 г., за да представят своите образователни иновации.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 24 януари 2019 г.

Допустимите кандидати са активни организации в обществена полза, регистрирани в една от следните страни: България, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Шотландия, Словакия, Словения.

Повече информация можете да намерите ТУК.

Покана за кандидатстване с проектни предложения
Формуляр за кандидатстване
Формуляр за бюджет

За повече информация можете да се свържете с:

Петър Бучков, национален координатор Bridge 47, peter.butchkov@bridge47.org, +359 877 810 773
Jakub Zaludko, координатор по субгрантовия механизъм, jakub.zaludko@bridge47.org
Marjan Huč, координатор по субгрантовия механизъм, marjan.huc@bridge47.org

Тази покана за проектни предложения по субгрантов механизъм е част от Bridge 47 – Building Global Citizenship, проект – финансиран от ЕС и изпълняван от финландската платформа за развитие Fingo и още 15 европейски и международни партньори. Проектът мобилизира и овластява глобалното гражданско общество да допринесе за трансформация към по-справедлив свят и премахване на бедността чрез глобално гражданско образование (GCE).

Научете повече за Bridge 47 тук.

Bridge 47 е съфинансиран от Европейския съюз.
eu-flag_yellow_low