Впуснете се отново в трансформиращото образователно пътуване с Bridge 47
Transformative-Learning-Journey-2nd-Call

Искате ли да направите образователната си работа трансформираща, овластяваща и еманципираща? Присъединете се към Bridge 47 в трансформиращо обучение, в което ще целим да се справим с основополагащите причини за световните кризи чрез образование.

Обучението „Справяне с основните причини за глобалните кризи чрез образование – едно трансформиращо образователно пътуване“ (Tackling the Root Causes of Global Crises through Education – A Transformative Learning Journey) вече е отворено за кандидатстване. Пътуването е специално подготвено за представители на граждански организации, които работят в областта на глобалното гражданско образование (GCE), както и за творци на промяната и активисти, които използват в работата си образованието като инструмент за трансформираща промяна.

Пътуването ще подтикне участниците да преосмислят собствените си образователни практики и теорията на промяната (Theory of Change) и да ги разширят като се учат един от друг. След завършването на това пътуване участниците и техните организации ще имат капацитета да използват нови и иновативни подходи към глобалното гражданско образование и ще бъдат по-добре подготвени да интегрират послания и методологии на глобалното гражданско образование в своята работа.

Image TLJ Cycle (1)Пътуването се състои от три семинара на живо, уебинари, онлайн менторстване и обмен, индивидуални проучвания и един експеримент. То ще започне през октомври 2019 г. и ще приключи през май 2020 г.

Кандидатствайте, за да бъдете част от това вълнуващо пътуване до 7 април 2019 г. Ще информираме всички кандидати за статуса на кандидатурата им до края на м. май. От участниците се изисква да заплатят такса за участие, формирана на база на собствената им преценка.

Повече информация и линк към формуляра за регистрация можете да намерите в поканата на английски език, да посетите сайта на проекта, или да се свържете с:
– Астрид Мюлер, Coordinator of the Journey, astrid.mueller@bridge47.org, тел. +49 511 10555 476 (in English)

Bridge47 – Building Global Citizenship е проект, създаден съвместно и изпълняван от БПМР и 15 други европейски и глобални организации на гражданското общество. Проектът се стреми да мобилизира и да даде възможност на глобалното гражданско общество да допринесе за трансформиране към глобално правосъдие и изкореняване на бедността чрез глобалното гражданско образование. Научете повече за Bridge 47.

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз.