Летен лагер за младежи
LETEN-LAGER-FB-post-2

Българската платформа за международно развитие има удоволствието да Ви покани да участвате в първия летен лагер „Лицето на миграцията“ , който ще се проведе в село Гудевица от 17 до 22 септември 2019г. Събитието е насочено към младежи между 18 и 29 години с опит неправителствения сектор, младежки работници или младежи с желание да се развиват в тази сфера.

От най-ранни времена хората са в движение. Някои търсят нови икономически възможности. Други бягат от въоръжени конфликти, от бедността, от липсата на храна, от преследване, от тероризъм или от случаи на нарушаване на правата на човека. Има хора, които бягат заради влошени климатични условия и природни бедствия. В много случаи причините са комбинирани.

През последните години има „Големи придвижвания“ на хора, насочени в голяма степен към Европа. Те включват смесени потоци от хора, както бежанци, така и мигранти, които се движат по различни причини, но могат да използват едни и същи пътища. Независимо от техния статут, всички те са носители на права, на правото да бъдат защитавани като хора.

По време на обучението, участниците ще имат възможността да се запознаят с Целите за устойчиво развитие, промените и предизвикателствата, пред които е изправен света, ролята на Европейския съюз, правата на човека и други, свързани с темата въпроси.

За да се регистрирате за участие в летния лагер, моля попълненете регистрационната форма тук до 23:59 на 10.09.2019 г. Одобрените участници ще получат имейл не по-късно от 11.09.2019 г.

Програма на събитието може да откриете на https://drive.google.com/file/d/1Fhsg44rDehnc3WUgnHFPL0oIdAdoLpl4/view?usp=sharing

Летният лагер „Лицето на миграцията“ е част от дейностите на БПМР по проект „Цели за устойчиво развитие и миграция“ № на договор CSO-LE/2018/401-798, финансиран от Европейската комисия.