!Удължава се срокът за участие в конкурса „Глобално училище“ и конкурса „Глобално училище в действие“
Глобално образование

 

Българската платформа за международно развитие (БПМР) обявява пети ежегоден конкурс „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“ за училища с принос в прилагането на философията, принципите и методите на глобалното образование за формирането на активни глобални граждани и първи конкурс „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ В ДЕЙСТВИЕ“ за училища, носители на приза „Глобално училище“ от предходни издания на конкурса.

ЗА КАКВО Е НАГРАДАТА „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“:  Учредена през 2015 г. наградата „Глобално училище“ цели  да отличи учебни заведения, които имат съществуващи добри практики в областта на глобалното образование и които планират конкретни бъдещи инициативи в подкрепа на изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР).   Конкурсът е отворен за всички училища в България.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: Всяко училище, което би искало да въведе темите за глобално образование и Целите за устойчиво развитие, както и училища работили по темата, които искат да я продължат. Заинтересованите кандидати участват в конкурса с концепция за дейности. Критериите за оценка на кандидатурите са подробно описани в края на формуляра.

ЗА КАКВО Е НАГРАДАТА „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ В ДЕЙСТВИЕ: Наградата „Глобално училище в действие“ е насочена към учебни заведения, които вече са били отличени с наградата „Глобално училище“. Целта е да стимулираме изграждането на национална мрежа, способна да подпомага постигането на националните стратегически цели в областта на гражданското образование.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: Всяко училище, което е получило в предходно издание на конкурса приза „Глобално училище“.

НАГРАЖДАВАНЕ: Комисия с представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на външните работи и групата по глобално образование към Българска платформа за международно развитие ще избере 5 училища, получаващи приза „Глобално училище“ и 3 училища, отличени с приза „Глобално училище в действие“.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: За да участвате в конкурса попълнете приложения формуляр, описвайки и своя досегашен опит, и го изпратете на globalschool@bpid.eu в срок до !30 март 2020 г. като посочите в наименованието на мейла за кой от двата приза кандидатствате. Организаторите си запазват възможността да се свържат с Вас за допълнителни въпроси по отношение на кандидатурата.

Информация за критериите и формулярите за кандидатстване можете да откриете в следните линкове:

Формуляр „Глобално училище“

Формуляр „Глобално училище в действие“

Призът „Глобално училище“ 2020 и призът „Глобално училище в действие“ 2020 ще се връчат на отличените училища на официално събитие в рамките на VIII национална конференция за глобално образование, която ще се проведе на 4-5 април 2020 г. в София. По време на конференцията на три от училищата, участващи в конкурса, ще бъдат раздадени и специални награди от нашите приятели от Международната награда на херцога на Единбург – България.