Включете се в безплатния онлайн курс по глобално образование
ggg

Искате ли да разберете повече за глобалното образование и новите методи, с които да пробудите интереса на младежите към проблемите на съвременния свят?

Тогава включете се в безплатния онлайн курс  „Global Education Goes POP!“, който ще ви запознае с начините за преподаване на Глобално образование на младежи на базата на поп-култура.

Началото е на 27 април, а продължителността е 5 седмици, през всяка от които ще отделяте до 3 часа от времето си. Накрая ще получите и сертификат за преминатото обучение. Работният език е английски. Може да се запишете на този линк.

Курсът е разработен от 5 партньорски организации от Австрия, Словения, Кипър, Латвия и България (СЕГА) по проект „Глобално образование на местно ниво“.


Глобалното образование е насочено към  изграждане у всяка личност на разбиране спрямо взаимовръзките и приликите между хората и общностите по света. Целта му е да възпита младите на универсални ценности и знания, с които да съградят един по-добър живот за себе си и околните.

С възхода на глобализацията вече не е достатъчно да бъдем граждани на собствената си държава, а се налага да сме граждани на света, проявявайки нужните уважение и чувствителност спрямо културата, нравите и историята на другите хора, както и те към нас.