БПМР приема проекти на тема връзката между Целите за устойчиво развитие и миграцията
WhatsApp Image 2020-06-15 at 14.45.18

БПМР започва набиране на проекти, които спомагат за популяризирането на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) и връзката им с миграцията.

До конкурса се допускат само юридически лица, регистрирани в България преди 2019 г., и юридически лица с нестопанска цел. Комисия ще избере 2 проекта, които да бъдат финансирани с до 5000 евро всеки.

Цели:

  • Повишаване на вниманието към ЦУР и тяхната връзка на местно и/или национално ниво с миграцията;
  • Ангажиране на местното население/широката общественост и компетентните институции;
  • Участие на формални и неформални местни групи и граждани (ученици, студенти, активисти) за повишаване на вниманието към ЦУР и миграцията.

Очаквани резултати:

  • Подобряване и/или създаване на място за обмяна на информация относно прилагането на ЦУР, свързани с миграцията на местно и/или национално ниво;
  • Повишаване на вниманието и ангажирането на гражданите в изпълнението на ЦУР и връзката им с миграцията.

Крайният срок за подаване на документите е 15 юли. Може да намерите подробна информация за конкурса и формулярите за кандидатстване тук: https://facesofmigration.bpid.eu/project-proposals-bpid/.

Процедурата по набиране на проектни предложения е част от проекта „Цели за устойчиво развитие и миграция – мултиплаери и журналисти се обръщат към вземащите решение и гражданите на ЕС“, финансиран по програма DEAR – „Образование за развитие и повишаване на осведомеността“ към ЕК.