Международна конференция KNOW-HOW3000, проведена на 25-27 юни 2012 в Дипломатическата академия във Виена, Австрия

Повишаване на чувствителността и информираността по правата на човека – овластяване на гражданското общество

Обща информация

През последните две година Horizont 3000 организира няколко регионални конференции по права на човека, за стимулиране на активно участие на гражданското общество.  През октомври 2011 година те са се провели в Уганда и Никарагуа. Конференцията във Виена през 2012 г. имаше за цел да продължи работата в посока на активното ангажиране на гражданското общество в защита на правата на човека. Horizont 3000 e австрийска неправителствена организация, която подкрепя инициативи и проекти за развиващите се страни, чиито цели са подобряване на качаството им на живот и създаване на условия за насърчаване на изграждане на активно гражданско общество, което да работи в защита на правата на човека и е важен гарант за изграждането на плурастично и демократично общество.

Българската платформа за международно развитие /БПМР/ беше поканена да участва в международната конференция във Виена като член на TRIALOG. ТRIALOG е програма, която стартира през 2000 година и в момента е в своята четвърта фаза (2009-2012)г. Нейната цел е да подпомага изграждането на устойчиво и активно гражданско общество. TRIALOG работи със страни членки на ЕС и такива, чието членство предстои, като координира работата между НПО организации и институциите – и по-специално в областта на образование за развитие и в предоставянето на социална и хуманитарна помощ.

Цели и задачи на конференцията

1. Дискутиране на принципи, стратегии и методи за изграждане на устойчиви граждански организации и структури, за по-ефективна защита на правата на човека.

2. Обмен на опит между представители от различни континенти, партньори по международни проекти.

3. Представяне на работата на HORIZONT 3000 в областта на правата на човека и гражданското общество пред австрийски институции, oрганизации членки на ТРИАЛОГ и други ангажирани групи, част от сътрудничеството за развититие в Австрия.

DSC00682

Участници

Над 100 души, 20 от тях партньори по проекти от Никарагуа, Ел Салвадор, Гватемала, Бразилия, Уганда, Кения, Южна Африка, Мозамбик, Сенегал, Папуа Нова Гвинея, партньори членки на HORIZONT 3000 от Източна Европа, партньори по проекти на TRIALOG, сътрудници на HORIZONT 3000,  и на други австрийски организации, работещи в областта на развитието, както и официални представители от агенция за сътрудничество за развитие на Австрия.

Програма

Основни теми по време на конференцията бяха:

1. Права на човека  и използване на базиран на тези права подход. (Human Rights-based аpproach)

2. Застъпничество, подкрепа и лобиране.

3. Изграждане на устойчива мрежа и подкрепа за гражданското общество.

За всяка от темите бяха поканени експерти с богат опит в работата по проекти на терен в страни от Африка, Латинска Америка и Източна Европа. След всяка сесия се сформираха работни групи, които в рамките на час и половина изготвяха концепции и препоръки, които представяха пред останалите участници и групи. Основните области за дискусия по време на работните срещи бяха равнопоставеност на половете, права на детето, поземлените права и овластяване на младежта.

DSC00648

Съставил: Ива Гарвалова-Досева

unassoc@online.bg