Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии” (ДОИТ)

gert-small

Лице за контакт: Живка Маринова, Костадинка Самсорова
Телефон: +359 2 9887855
Факс: +359 2 9887856
E-mail: gert@mbox.contact.bg
Website: www.gert.ngo-bg.org