Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

BASP

Лице за контакт: Венцислав Кирков
Телефон: +359 2 943 37 10; +359 2 943 30 52
Факс: +359 2 943 46 77
E-mail: vkirkov@safesex.bg
Website: www.safesex.bg