MedPlaNet – АРГИ
arci eng

MedPlaNet – мрежа от производители на медицински растения и дейности за развитие на сравнителните предимства на трансграничната зона Кълъраш – Силистра

Основна цел на проекта

– Подпомагане на общата интеграция за трайно икономическо развитие на зоната Кълъраш – Силистра въз основата на икономическия потенциал на медицинските и ароматни растения и на натуралните продукти.

– Създаване на мрежа от производители на медицински растения и изграждане на нейния капацитет за по-добър достъп и адаптация спрямо пазара.

– Нарастване на общественото съзнание в тази насока.

Лице за контакт: 

Цветелина Нешкова – Председател на УС
Email:silistra@arci-ngo.org

Допълнителна информация за проекта може да прочетете в прикачения документ.

MedPlaNet_BG