Глобална инициатива в психиатрията – София
 
Лице за контакт: Валентина Христакева
Телефон: +359 2 987 78 75
Факс: +359 2 980 9368
E-mail: sofia@gip-global.org