26 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
UNICEF

Logo UNICEFСлед успеха на инициативата „Най-големият урок в света“ образованието за глобално гражданство продължава със серия от УРОЦИ, които UNICEF е представил на страницата си.  На този линк към електронния бюлетин на Уницеф можете да намерите идеи за дейности във вашата класна стая: http://www.unicef.bg/bg/article/PRAVA-NA-DETETO-I-KONVENTsIYa-NA-OON-ZA-PRAVATA-NA-DETETO-KOONPD/958