Климатични промени и развитие
TRIALOG_Policy_Digest_Climate_Change-cover[1]

Каква е връзката между климатичните промени и сътрудничеството за развитие?

Какви са рисковете за най-бедните страни в света, причинени от изменението на климата?

Какво се очаква като резултат от конференцията в Париж?

Какво прави ЕС за преговорите и как гражданските организации се ангажират с темата преди и след конференцията в Париж?

Прочетете повече за тези въпроси в бюлетина на Триалог, съставен с участието на БПМР:

http://www.trialog.or.at/images/doku/trialog_policy_digest_climate_change.pdf