Приемането на писмената декларация по инициативата на Форума„Образование за развитие и повишаване на осведомеността“ към CONCORD

Европейският Парламент призовава страните членки и Европейската Комисия да подкрепят образованието за развитие в Европа. След 4 месеца интензивна кампания, [Прочети статията]

Международна конференция KNOW-HOW3000, проведена на 25-27 юни 2012 в Дипломатическата академия във Виена, Австрия

Повишаване на чувствителността и информираността по правата на човека – овластяване на гражданското общество Обща информация През последните две година [Прочети статията]

Покана за работилница за представители на НПО и журналисти – Равенство между половете, здраве, образование и сигурност като част от Целите за устойчиво развитие на ООН

Българска платформа за международно развитие има удоволствието да Ви покани да се включите в Работилници за обмен и информация на тема [Прочети статията]