Международна конференция KNOW-HOW3000, проведена на 25-27 юни 2012 в Дипломатическата академия във Виена, Австрия

Повишаване на чувствителността и информираността по правата на човека – овластяване на гражданското общество Обща информация През последните две година [Прочети статията]

15 млади учени се включиха в националната научна конференция „Европейските политики за развитие – предизвикателства и възможности“

15 млади учени от страната и чужбина събра националната научна конференция „Европейските политики за развитие – предизвикателства и възможности“. Конференцията [Прочети статията]