Проф. Сийка Чавдарова: Компетентността е способност, това е способността да можеш да направиш нещо. Така че в самата компетентност в центъра е моженето, не толкова знанието.

„Компетентността е способност, това е способността да можеш да направиш нещо. Така че в самата компетентност, в центъра ѝ е [Прочети статията]