До 16 юни 2019 г. се удължава приема на документи за четвъртия ежегоден конкурс Глобално училище
конкурс Глобално училище (1)

Удължава се приема на документи за 4-тия ежегоден конкурс „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“ за училища с принос в прилагането на философията, принципите и методите на глобалното образование за формирането на активни глобални граждани. Училищата ще могат да кандидатстват до 16 юни 2019 г. (включително).

Според подцел 4.7 от 17-те цели за устойчиво развитие на ООН, приети през 2015 г. „До 2030 г. всички учащи трябва да придобият знанията и уменията, които са необходими, за да бъде подкрепено устойчивото развитие, включително чрез: образование за устойчиво развитие и устойчив начин на живот, за човешки права, за равнопоставеност на половете, за популяризиране на културата на мира и ненасилието, за глобалното гражданство и оценяване на културното многообразие и приноса му за устойчивото развитие“.

Глобалното образование е инструмент за развиване на критичното мислене и постигане на разбиране за взаимовръзките в света, допринася за личностното развитие на учениците и същевременно отговаря на потребностите на обществото, подготвяйки отговорни граждани – създатели на положителна социална промяна.

ЗА КАКВО Е НАГРАДАТА: Наградата „Глобално училище“ е учредена през 2015 г. Конкурсът е отворен за всички училища в България. Неговата цел е да отличи учебни заведения, които имат съществуващи добри практики в областта на глобалното образование и които планират конкретни бъдещи инициативи в подкрепа на изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР).

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: Всяко училище, което би искало да въведе темите за глобално образование и Целите за устойчиво развитие, както и училища работили по темата, които искат да я продължат. Заинтересованите кандидати участват в конкурса с концепция за дейности. Критериите за оценка на кандидатурите са подробно описани в края на писмото.

НАГРАЖДАВАНЕ: Комисия с представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на външните работи и групата по глобално образование към Българска платформа за международно развитие ще избере 5 училища, всяко от които ще получи Грамота „Глобално Училище“.

Призът ще се връчи на отличените училища на официално събитие, което ще се състои в рамките на VII национална конференция за глобално образование, планирана в София на 21-22 юни 2019 г.

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: За да участвате в конкурса, представете Вашата инициатива в областта на глобалното образование, която бихте искали да реализирате, попълнете приложения формуляр, описвайки и своя досегашен опит, и го изпратете на globalschool@bpid.eu в срок до 16 юни 2019 г. Информация за конкурса и критериите можете да откриете в поканата за участие.

Организаторите си запазват възможността да се свържат с Вас за допълнителни въпроси по отношение на кандидатурата.

Желаем Ви успех!