Покана за участие в VII национална конференция за глобално образование „На ПриЦел 4.7“ 21-22.06.2019 г. гр. София
VII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГЛОБАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ (2) (1)

Българската платформа за международно развитие има удоволствието да Ви покани да участвате в VII национална конференция за глобално образование „На ПриЦел 4.7“, която ще се проведе на 21-22 юни 2019 г. в гр. София, Съюза на архитектите в България, на ул. „Кракра“ №11. Конференцията е насочена към педагогически специалисти от всички етапи на училищно образование, граждански организации, медии и др. ангажирани в сферата на образованието.

В един глобализиран свят на неразрешени социални, икономически и екологични предизвикателства, образованието, което помага за изграждането на мирни и устойчиви общества, е от особено значение. Особено ценни са инвестициите в придобиване на знания и умения, необходими за насърчаване на устойчиво развитие, чрез образование за устойчиво развитие и устойчив начин на живот, права на човека, равенство на половете, популяризиране на културата на мира и ненасилие, глобално гражданство и оценка на културното многообразие и приноса на културата към устойчивото развитие.

Първият ден от конференцията ще предостави възможност на участниците да обменят опит, като споделят своите добри практики в прилагането на принципите, философията и инструментите на глобалното образование в своята работа.

Вторият ден е посветен на работа с конкретни нагласи и задълбочаване на разбирането по отношение Целите за устойчиво развитие. За тази цел ще се проведат разнообразни ателиета от организациите членове на Българската платформа за международно развитие, които работят в съответните сфери на действие.

За да се регистрирате за участие в конференцията, моля да попълните регистрационната форма ТУК в срок до 14 юни 2019 г.

Информация относно програмата можете да намерите ТУК.