(Български) Проф. Сийка Чавдарова: Компетентността е способност, това е способността да можеш да направиш нещо. Така че в самата компетентност в центъра е моженето, не толкова знанието.
проф. Сийка Чавдарова - СУ Св. Климент Охридски-min

This entry is not available in English