Управителен съвет

Венцислав Кирков – Председател – vkirkov@safesex.bg

Петранка Филева – p.fileva@mail.bg

Ива Бонева – i.boneva@cie-bg.eu

Румян Сечков – sechkov@yahoo.com

Надя Бонева – nadya.boneva@gmail.com

Валентина Христакиева – vhristakeva@gip-global.org

Станимира Хаджимитовa – genderproekt@gmail.com