657 педагогически специалисти с повишени знания и умения за работа в мултикултурна образователна среда

През май 2023г. успешно приключи реализацията на Проект „ Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.  Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът е с обща стойност: 415 084,50 лева, от които 352 821,82 лева […]
READ MORE

България трябва да последва примера на повечето държави в ЕС и да създаде Закон за международно сътрудничество за развитие и международна хуманитарна помощ

По-ефективно сътрудничество между държава, бизнес и неправителствен сектор, създаване на закон за официалната помощ за развитие и хуманитарната помощ, както и на специално звено в държавната администрация  Около тези основни цели се обединиха участниците в Кръгла маса: “Партньорство за развитие”, която се състоя в четвъртък, 23 март в хотел Intercontinental. На нея се дискутираха заключенията […]
READ MORE

Неправителствени организации настояват за повече прозрачност на средствата по официалната помощ за развитие на България

Приемане на закон за официалната помощ за развитие и хуманитарната помощ, както и създаването на специална дирекция в Министерство на външните работи, която да отговаря за оперативното управление на политиката, са основните препоръки в нов мониторингов доклад, който бе представен по време на пресконференция на 17 март 2023 г. от 10 часа в Пресклуба на […]
READ MORE

 Центърът за развитие на устойчиви общности стартира “Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“

Проектът „Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“ има за цел създаването на умения в представители на бежанските общности, включително и украинска за разпознаване на институционалната среда и точките за достъп до системата за вземане на решения в България. Партньори в проекта са Център за развитие на устойчиви общности (ЦРУО) и Българско училище по политика (БУП) […]
READ MORE

Партньорства за развитие

Започна изпълнението на проект Гражданско участие за открито и отговорно управление на българската политика на международно сътрудничество за развитие: Партньорства за развитие, Договор № BG05SFOP001-2.025-0236-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Проектът се изпълнява от Българската платформа за международно развитие (БПМР) в партньорство с Дипломатическия институт към министъра на […]
READ MORE

5 награди в петото издание на конкурса „Журналистика за развитие“

В 5-тото издание на конкурса „Журналистика за развитие“ Българската платформа за международно развитие (БПМР) раздаде 5 награди на автори, отличили се в майсторство с перото по темите за устойчивото развитие, маргинализираните групи, мигрантите, бежанците и официалната помощ за развитие, на церемония, провела се в Launchee Event Centre в София вчера. Конкурсът се осъществява в партньорство […]
READ MORE

Покана за избор на Експерти по проект „Гражданско участие за открито и отговорно управление на българската политика за международно сътрудничество за развитие: Партньорства за развитие“

С настоящото Българска Платформа за международно развитие има удоволствието да Ви покани даучаствате в подбор на експери по проект „Гражданско участие за открито и отговорно управление нбългарската политика за международно сътрудничество за развитие: Партньорства за развитие“, изпълняван от Българска платформа за международно развитие в партньорство с Дипломатическия институт към Министъра на външните работи в периода […]
READ MORE

6 училища от София, Варна, Пазарджик и Златица ще грабнат тазгодишните награди  на конкурсите  Глобално училище и Глобално училище в действие 2022

Избрани са  победителите в седмия конкурс „Глобално училище“ на Българската платформа за международно развитие (БПМР) за училища с принос в прилагането на философията, принципите и методите на глобалното образование за формирането на активни глобални граждани. Това са: СУ “Любен Каравелов”, гр. Пловдив ПГКМКС „акад. Благовест Сендов“, гр. Варна ПГ “Иван С. Аксаков”, гр. Пазарджик За […]
READ MORE

„ Образование за мир“ е темата на Десетата юбилейна Национална конферeнция за глобално образование

За десета поредна година Българската платформа за международно развитие (БПМР) организира националната конференция за глобално образование. Тазгодишното юбилейно издание е на тема „Образование за мир“ и ще се проведе съвместно със Студентски съвет при СУ “Св. Климент Охридски”. Конференцията ще се проведе в периода 10-11 септември 2022 г. вАулата на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”, […]
READ MORE

Стартира петото издание на конкурса „Журналистика за развитие“

Българската платформа за международно развитие (БПМР) съвместно с Центъра за развитие на устойчиви общности (ЦРУО) имат удоволствието да обявят началото на петия ежегоден конкурс за журналистически материали „Журналистика за развитие – 2022“. Конкурсът се осъществява с финансовата подкрепа на глобалната организация Stone and Compass, която изпълнява проекти и инициативи в развиващи се страни и икономики […]
READ MORE

Училища от цялата страна ще се състезават в конкурс за изграждане на култура на мира в училище, противодействие на дезинформацията и за опазване на околната среда

Стартират ежегодните конкурси „Глобално училище“ и „Глобално училище в действие“, организирани от Българската платформа за международно развитие (БПМР). Темата на тазгодишните конкурси е „Мир у дома, мир в света“. Учителите и учениците могат да подадат своите идейни предложения до 31 юли 2022 г. Конкурсът се организира по повод Десетата юбилейна конференция за глобално образование, която […]
READ MORE

Европейската политика на сътрудничество за развитие: от „международно сътрудничество“ към „международни партньорства“

Коментар на: проф. Петранка Филева, председател на УС на БПМР През последния месец на 2021 г. бяха обявени две важни новини от Брюксел, свързани с глобалните амбиции на Европейския съюз и с промяна в наименованието на европейската политика на сътрудничетво за развитие от „международно сътрудничество“ към „международни партньорства“ – определяна като израз на желание за […]
READ MORE