Проф. Сийка Чавдарова: Самата компетентност е в центъра на моженето, не толкова знанието.

„Компетентността е способност, това е способността да можеш да направиш нещо. Така че в самата компетентност, в центъра ѝ е моженето, не толкова знанието. Глобалната компетентност е многоизмерна способност, свързана с локални, глобални и интеркултурни въпроси, различни перспективи и гледни точки, уважение към другите, устойчивост, колективно благополучие и други“. Това каза професор Сийка Чавдарова, ръководител […]
READ MORE