statistics for bulgaria

България не успява да изпълни Целите за устойчиво развитие по отношение на миграцията

Страната е в дъното на ЕС по изпълнение на целите, но има сериозен потенциал за развитие България все още е на опашката на Европейския съюз по изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН, но въпреки това има значителен потенциал за развитие в тази област, отбелязаха експерти по време на уебинар на 17 декември 2020 […]
READ MORE