Gaming the Goals

[post-views] Проектът „Gaming the goals”, посветен на Седмицата на глобалното образование 2021 г. цели да повиши вниманието на ученици и учители към глобалното образование и Целите на ООН за устойчиво развитие. Проектът е насочен към младежи и учители, които през Седмицата на глобалното образование 2021 г. ще имат възможността да разберат по забавен и интерактивен начин ролята си в бъдещето на планетата като личности и отговорни глобални граждани, играейки настолни игри.
READ MORE

Политиката за развитие – предизвикателства и възможности

В речта си за състоянието на ЕС , председателят Юнкер определи приетата стратегия като надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани, потвърждавайки европейското бъдеще на региона като геостратегическа инвестиция в стабилна, силна и обединена Европа, основаваща се на общи ценности. В документа са посочени основните приоритети и области на съвместно сътрудничество с цел преодоляване на ключови предизвикателства, пред които са изправени Западните Балкани, и най-вече необходимостта от основни реформи и добри съседски отношения.
READ MORE

Наръчник по глобално образование за работа в младежката сфера

Публикацията е разработена въз основа на резултатите от проучване, което разглежда отношението на младежките организации към глобалните въпроси и спрямо тяхната сфера на дейност. Наръчникът може да се използва от младежки работници, младежки лидери, обучители, готови да повишат осведомеността на младите хора по глобалните въпроси, като свържат техните ежедневни дейности с глобалното развитие и да ги окуражат да стартират глобални образователни дейности в своите организации/структури.
READ MORE

Политика за развитие: От помощ за развитие към глобално партньорство за развитие:

Компендиумът е резултат от проекта на БПМР „Граждански диалог за развитие“, изпълнен във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС. Той предоставя задълбочена информация за българската и европейската политики на сътрудничество за развитие и ролята на ЕС в изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН.
READ MORE

Образованието за развитие в българската среда – възможности и необходимост

БПМР, с подкрепата на ЕС и Австрийската агенция за развитие, изготви подробен доклад за състоянието на образованието за развитие в България, неговата важност, начини за промяна, пречките и перспективите пред него.
READ MORE