Европейската политика на сътрудничество за развитие: от „международно сътрудничество“ към „международни партньорства“

Коментар на: проф. Петранка Филева, председател на УС на БПМР През последния месец на 2021 г. бяха обявени две важни новини от Брюксел, свързани с глобалните амбиции на Европейския съюз и с промяна в наименованието на европейската политика на сътрудничетво за развитие от „международно сътрудничество“ към „международни партньорства“ – определяна като израз на желание за […]
READ MORE